ผลกระทบการเพิ่มทุนของ JMT?

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (BK:JMT) ประกาศเพิ่มทุนจำนวน 464.31 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการเติบโต

โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวนไม่เกิน 267.45 ล้านหุ้น

และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) จำนวนไม่เกิน 89.15 ล้านหุ้น

ที่เหลือ 100 ล้านหุ้นรองรับการออก JMT-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 8.91509-11.14498 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยวอร์แรนท์ อีก 7 ล้านหุ้นไว้รองรับ ESOP และการปรับเพิ่มเติมของ JMT-W2

จากหุ้น JMT ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 891.5 ล้านหุ้น การเพิ่มทุน 464.31 ล้านหุ้นมีสัดส่วนถึง 52% ถ้าดูจากจำนวนหุ้น จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้น

Dilution Effect จะไม่ได้มากถึงขนาดนั้นเพราะหุ้นเพิ่มทุนในส่วนของ General Mandate (RO รวมกับ PP) ต้องไม่เกิน 30% ของหุ้นเดิมเพราะฉะนั้นหุ้นเพิ่มทุนจาก General Mandate จะมีอย่างมาก 267 ล้านหุ้น และบริษัทยังมีแจก W3 ให้ผู้ถือหุ้นด้วย

สมมุติว่าผมซื้อ JMT 10,000 หุ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนประกาศเพิ่มทุน

ราคาทุนของผมอยู่ที่ 32.25 บาท ผมลงทุนไป 322,500 บาท

มูลค่าตลาดของ JMT ก่อนเพิ่มทุนคือ 891.5 ล้านหุ้น x 32.25 บาท = 28,750 ล้านบาท

หลังจากเพิ่มทุน จำนวนหุ้นทั้งหมดจะอยู่ที่ 891.5 ล้านหุ้น + หุ้นใหม่ทั้งหมด 374 ล้านหุ้น (หุ้นจาก General Mandate จะไม่เกิน 267 ล้านหุ้น) = 1,265 ล้านหุ้น

สมมุติว่าผมไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่มูลค่าตลาด 28,750 ล้านบาท ราคาหุ้นจะโดน Dilution ลดลงเหลือ 22.72 บาทต่อหุ้น ผมเอา 28,750 หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,265 ล้านหุ้น

อย่างไรก็ตามสมมุติบริษัทมีการแจกหุ้น 8.91509 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยวอร์แรนท์ (ตัวเลขสุดท้ายยังไม่ได้กำหนด)

ผมก็จะได้วอร์แรนท์มาทั้งหมด 1,121 หุ้น (เอา 10,000 หุ้นที่มีหารด้วย 8.91509)

ราคาใช้สิทธิ W3 อยู่ที่ 42 บาท บริษัทแจ้งว่าเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันอยู่ที่ 32.23 บาท จึงไม่น่ามีผลกระทบการ Dilution

แต่ด้วยราคาที่โดน Dilution แล้วเหลือ 22.72 บาท เงินผมจะเหลือทั้งหมดเท่ากับ 227,200 + ราคาหุ้น W3 เนื่องจากยังไม่รู้ราคาหุ้น W3

นักลงทุนอาจจะต้องลองประเมินตรงนี้คร่าวๆกันเอง แต่สัดส่วนที่ได้ W3 มาคงไม่เยอะเมื่อเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมด

ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้การคำนวณคลาดเคลื่อนไปน่าจะอยู่ที่ราคาเพิ่มทุน ถ้ากำหนดไว้ต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเหมือนที่ MINT ทำ และอีกส่วนคือถ้าราคา W3 กำหนดไว้สูงกว่าที่ผมคาดไว้ ผลกระทบจะไม่ได้สูงเท่านี้

การคิดครั้งนี้ผมรวมเอา Dilution ของ W3 มาคิดเลยทันที จริงๆอาจจะต้องรอให้หมดอายุก่อนแล้วดูการใช้สิทธิจริงที่เกิดขึ้นด้วย ถ้าใช้สิทธิแปลงกันน้อย ผลกระทบก็จะลดลงอีก

การคิดเล่นๆครั้งนี้เพื่อเป็นไอเดียเท่านั้น

เพื่อนๆคิดกันอย่างไรบ้างครับ ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ครับ

บทวิเคราะห์จาก เพจ Billionaire VI